კონფიცენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკას განსაზღვრავს “megaonline.ge”, საიტზე შემოსვლით თქვენ ადასტურებთ რომ ეთანხებით გვერდის კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების დაცვის პოლიტიკას.

საიტის ზოგიერთი მახასიათებელი შესაძლოა ითხოვდეს მომხმარებლის მხრიდან გარკვეული იმფორმაციის გამჟღავნებას, რომელიც მხოლოდდმხოლოდ გამოიყენება შიდა დამუშავებისთვის, დაინტერესებულ მომხმარებელთან კომუნიკაციის გამარტივების მიზნით, კომპანია იღებს ვალდებულებას, რომ მოწოდებული ინფორმაცია არ იქნება დამუშავებული სხვა მიზნებისთვის.

სერვისებით სარგებლობით, თქვენ ადასტურებთ, რომ იცნობთ და სრულად ეთანხმებით პერსონალური მონაცემების შეგროვების, გამოყენების და გამჟღავნების პრაქტიკას, როგორც ეს განსაზღვრულია ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკით.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განიხილება, როგორც წინამდებარე სარგებლობის წესების ინტეგრალური ნაწილი და მასზე სრულად ვრცელდება სარგებლობის წესებით გათვალისწინებული ყველა პირობა და დებულება.

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას რომელიც შეიძლება იყოს როგორც პირადი საიდენტიფიკაციო ასევე არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება იყოს: სახელი, გვარი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ფაქტობრივი მისმათი.

საიტზე რეგისტრაციისთვის თქვენ უნდა მიუთითოთ ელ. ფოსტა და პაროლი. სახელი გვარი რათა მოხდეს იდენტიფიკაცია.

ინფორმაციის უსაფრთხოება

ჩვენ ვატარებთ უსაფრთხოების ზომებს თქვენ მიერ გადმოცემული ინფორმაციის დასაცავად, ასევე ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია თქვენი ბარათის მონაცემებთან დაკავშირებით, ჩვენთვის იგი ხელმიუწვდომელია და განეკუთვნება პარტნიორი ბანკის კონტროლის სფეროს. პროდუქტის საფასურის გადახდისას ჩვენ შეიძლება ასევე გთხოვოთ წარმოადგინოთ თქვენი ბარათის ნომერი, ვადის გასვლის თარიღი, აუთენტურობის კოდი ან სხვა ინფორმაცია. თქვენი ბარათის დეტალები არ ინახება ჩვენს ვებგვერდზე, რადგან გადახდა ხდება ჩვენი პარტნიორი ბანკის დაცული გვერდიდან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება თქვენი ბარათის ინფორმაციაზე.

თქვენი ანგარიშის შესახებ ინფორმაცია დაცულია, პაროლსა და მომხმარებლის სახელს ფლობთ მხოლოდ თქვენ, საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით კომპანიის წესებსა და პირობებს, კონფიდენციალურობის და უსაფრთხოებს პოლიტიკას, წინააღმდეგ შემთხვევაში გთხოვთ შეწყვიტოთ ჩვენი საიტით სარგებლობა.

შეკვეთის გასაფორმებლად კომპანია მოგთხოვთ ინფორმაციას საცხოვრებელ ადგილთან დაკავშირებით სადაც გსურთ შეკვეთის მიღება, ტელეფონის ნომერს კომუნიკაციის გამარტივების მიზნით.

მომხმარებლის უფლება პერსონალურ მონაცემებზე

თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ინფრომაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მონაცემები მუშავდება თქვენ შესახებ, ასევე თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების შესწორება და იმ მონაცემების განადგურება, რომელიც კანონმდებობის და ჩვენი შიდა რეგულაციების თანახმად აღარ არის საჭირო დამუშავებისათვის. რიგ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ პირადი მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, მაგალითად მარკეტინგული შეტყობინებების შეწყვეტა და გარკვეული მონაცემების მოპოვება და გამოყენება.

ცვლილებები და დამატებები

“megaonline.ge” იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს დაარედაქტიროს ან შეცვალოს უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, ვებგვერდის ხელახალი გამოყენების შემთხვევაში ჩაითვლებ რომ თქვენ ეთანხმებით შეცვლილ პირობებს.